artist statement

Artist Statement Meri-Kaarina Rahkomaa

Sarjalliset työt kiinnostavat minua. Eri tekniikoilla samasta aihepiiristä toteutetut työt
ja työt joissa tekniikka pysyy samana, mutta teosten sisältö elää pienin vivahtein.
Kokeilen teoksissani, kuinka pitkälle voi yksinkertaistaa, että tulen vielä ymmärretyksi
ja maalaus olisi silti mielenkiintoinen sekä omaperäinen.
Värit ovat minun elämässäni erittäin tärkeitä. Töistäni sitä ei ehkä sivullinen heti voi
päätellä. Ideoin kuvien, piirtämisen, kirjoittamisen ja lukemisen kautta. Aiheet ja tekniikat
ovat nykyään kuvataiteessa rajattomat, joten työstettävää riittää loppuelämäksi. Taide on kuulunut elämääni tavalla tai toisella aina. Elämäntilanteisiin sovittaen olen
ollut näkijän, kokijan, tekijän ja opiskelijan rooleissa mahdollisuuksien mukaan.
Pitkäjänteisen ammatillisen koulutuksen katsoin tarpeelliseksi, jotta kehittyisin eri teknii-
koissa, ilmaisussa ja saisin rohkeutta toimia ammattimaisemmin taiteen kentällä.
Tulevaisuus näyttää minkälainen kuvataiteilija minusta tulee.